Det er formelt kommunestyret som ansetter, og det skjer 26. mars. Frp-topp i Stjørdal kommune Ola Morten Teigen var blant søkerne.

Teigen er gruppeleder for Frp i kommunestyret i Stjørdal kommune, og også gruppeleder for sitt parti på fylkestinget i Nord-Trøndelag. Nå har han altså innstilt til jobb i Frp-kommunen Hadsel.

Teigen sitter også i fylkesstyret i Sør-Trøndelag.

Her er Hadsel kommunes ansettelsesutvalgs vurdering av Teigen som søker:

"Ola Morten Teigen, 36 år, samboer Marit Svingen som er kommunikasjonsrådgiver i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Paret har 3 barn på 3,12 og 14 år. Familien er bosatt i Stjørdal kommune.

Teigen har vært folkevalgt i Stjørdal kommune i 16 år, de siste 8 årene på full tid. Han har vært leder for omsorgskomiteen, og nå komitéleder for levekår. Stjørdal kommune har med Teigen som komitèleder gjennomført omfattende endringer innen velferdssektoren hvor hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi har stått i fokus.

Teigen er kontrollutvalgsleder i Nord-Trøndelag Fylkeskommune, og styreleder i Stjørdal kulturhus hvor han har vært styremedlem siden 2009.

Våren 2015 avslutter Teigen masterutdanning i offentlig administrasjon (MPA), med fokus på kommunal økonomistyring.

Teigen berømmes for sitt arbeid i grensesnittet mellom politisk nivå og administrasjonen, hvor et meget omfattende komitéarbeid vektlegges sterkt. Hans særlig gode egenskaper til å skape samarbeid mellom grupper trekkes frem, hans tydelige og rause væremåte skaper løsninger og fremdrift i saker, og hans åpne og folkelige fremferd utvikler gode relasjoner til mennesker.

I møte med de utfordringer Hadsel kommune står overfor, har Teigen etter utvalgets syn vist god forståelse og innsikt. Han har videre utdypet sin forståelse for de økonomiske, faglige og ressursmessige utfordringer som hele kommune-Norge står overfor. I intervjuprosessen har Teigen vist meget god forståelse for arbeidsfordelingen mellom politikk og administrasjon, og vil stå trygt i sin rolle som rådmann i Hadsel kommune.

Hadsel kommune får etter utvalgets syn en rådmann i Ola Morten Teigen som vil være godt skikket til å lede og gjennomføre den krevende omstilling Hadsel kommune står overfor.

Ola Morten Teigen vil flytte til Hadsel kommune med sin familie.

Konklusjon

Ansettelsesutvalget er enstemmig i konklusjonen om at Ola Morten Teigen tilbys stillingen som rådmann i Hadsel."