Etter beregninger som er lagt utav KS, vil for eksempel Øksnes tape opp mot fem millioner kroner ved en inntektsomlegging fra staten.

– Er det en trussel fra regjeringa om at kommunene må slå seg sammen for å bedre økonomien?

–  I Vesterålen er det jo bare Sortland, og kanskje Hadsel, som er positive?

– Nei, dette er ingen trussel om kommunesammenslåing. Regjeringen ønsker et enklere og mer rettferdig inntektssystem, som vil legge til rette for sterke lokalsamfunn i hele landet. Det er vanlig at kostnadsnøkkelen oppdateres med jevne mellomrom i takt med at samfunnet for øvrig endrer seg. Vi legger opp til moderate endringer, men likevel med en klar retning, sier Ellingsen.

Inneholder flere ulike modeller

Regjeringens forslag til nytt inntektssystem er nå sendt ut på høring og inneholder flere ulike modeller.

–  Først når høringsrunden er ferdig, vil vi konkludere med hvilken modell som legges til grunn for beregningene. Fram til da, kan vi ikke kommentere de konkrete tallene VOL opererer med, eller si noe om hvordan systemet vil slå ut i enkeltkommuner, fortsetter Ellingsen.

Feil påstand

Aps Helga Pedersen mener at kommunesammenslåinger må være frivillige og understreker at de vil respektere de svarene som man kommer fram til lokalt.

– Det er feil når statssekretær Grete Ellingsen i Kommunaldepartementet påstår at regjeringa ikke truer med å svekke kommuneøkonomien for å få til kommunesammenslåinger. Dette er jo hovedgrepet i høringsutkastet til nytt inntektssystem som blei sendt ut før jul. Regjeringa skiller mellom såkalt «ufrivillige» og «frivillige» småkommuner, og foreslår å ta penger fra de småkommunene som ikke vil slå seg sammen. Det er i realiteten å tvinge kommuner til å slå seg sammen selv om det ikke skulle være lokal tilslutning til det. Dette forslaget vil derfor ikke få Arbeiderpartiets støtte. Endringer i kommunestrukturen må basere seg på lokale, demokratiske prosesser, noe dette forslaget ikke tar hensyn til, mener hun.