Kystbeboere er vant til at nødraketter til havs betyr skip i fare.

– Nødraketter er jo eneste mulighet man har til å varsle når det skjer noe på havet. Det var flere som reagerte på rakettene og ble urolige, sier Harald Åsvang fra Nordmela. Han fikk telefoner fra flere hold, og det ble også ringt nødnummer 112 der politet og Hovedredningssentralen i Bodø kunne berolige med at det bare var en øvelse.

Burde varslet

– Jeg synes at de som utfører denne øvelsen burde gi beskjed til lokalbefolkningen i forkant. Særlig på den tiden av døgnet det skjedde. Det var uvær på havet også, sier Åsvang.

Kan slutte å reagere på raketter

Folk frykter at en inflasjon i uvarslede øvelser kan føre til at man kanskje slutter å reagere på nødraketter, siden det kanskje kan være en øvelse som ikke er varslet.

Pyroteknisk øvelse

Redningsleder Alf Haagensen ved Hovedredningssentralen i Bodø opplyser at det som folk oppfattet som nødraketter var en pyroteknisk øvelse utført av Andøya flystasjon torsdag 4. mai. Orion-flyene skjøt ut noe som kalles røde flares (narrebluss for å lure innkommende raketter).

– Øvelsen var godt varslet på forhånd, siden både politet og Hovedredningssentralen hadde fått beskjed. Da risikerer vi ikke å sette i gang redningsaksjoner unødig, påpeker han.

– Hva med lokalbefolkningen som ikke var kjent med at det var øvelse?

– Det er det i så fall Forsvaret som må vurdere. Vårt anliggende er å hindre at nødetatene rykker ut, sier han.

– Hva med unødige oppringninger på nødnummeret som kan forårsake telefonkø og risikere at folk i nød ikke kommer gjennom?

– Dersom du mener at det kan bli telefonkø hos oss, så er det normalt ikke noe problem. Telefoner fra folk i forbindelse med øvelse skjer stadig vekk. Det kommer vi ikke bort ifra, sier Haagensen.

Orionøvelse

Kaptein Wanja Bordewich ved 133 luftving på Andøya flystasjon opplyser at det i uke 18 ble gjennomført en lokal øvelse utenfor Nordmela. Som en del av øvelsen ble det benyttet flares for testing av nødutstyr.

Forsvaret beklager

– Øvelsen ble på forhånd varslet til politi, redningstjeneste og luftkontroll. Vi beklager at det ikke var tilstrekkelig varsling av lokalbefolkningen på forhånd. Vi skal ta med oss reaksjonene på dette videre for planlegging av lignende øvelser, påpeker Bordewich.