– Jeg er glad for at vi på dette møtte fikk bekreftet det jeg sa under høringen i Stortinget. Særlig etter at vi ble kalt notoriske bløffmakere av ordføreren i Tjeldsund, sier sortlandsordfører Tove Mette Bjørkmo.

– En hestehandel kan skje

Hun var mandag i møte på Kystvakta med Aps stortingspolitikere Lisbeth Berg-Hansen og Kjell-Idar Juvik på Kystvakta og snakker om da Venstre-leder Trine Skei Grande kom med spørsmål om en flytting av Kystvakta fra Sortland til Ramsund under høringen.

– Jeg måtte jo svare, selv om dette var forsvarssjefens forslag og egentlig ikke hørte hjemme i høringen, siden det ikke ble tatt med i langtidsplanen, sier Bjørkmo.

Berg-Hansen mener Venstre-lederens spørsmål kan hinte om at en flytting til Ramsund kan skje, selv om forsvarssjefens råd ikke ble fulgt av regjeringen i forslaget til ny langtidsplan.

– At Skei Grande stilte spørsmål om dette, viser at ingenting er avgjort. Alt kan skje. Det kommer til å bli hestehandler, og dette handler jo om økonomi også. Om Andøya berges, kan det for eksempel bli at Kystvakta flytter til Ramsund i stedet. Samarbeidspartiene Venstre og Krf har en nøkkelrolle, og alt kan skje, siden regjeringen ikke har flertall, sier Berg-Hansen.

– Kystakta har et veldig godt utgangspunkt for å bli på Sortland, men hestehandler har skjedd før. Vi må ikke senke skuldrene og tro at løpet er lagt. Jeg føler meg ikke trygg på noe før vi har fått alt på plass i Stortinget, legger hun til.

Les også: – Oppbygging av forsvaret kan ikke oppnås med hestehandler

Møter neste mandag

Berg-Hansen er tidligere fiskeriminster og kjenner derfor Kystvaktas arbeid godt. I dag leder hun nordlandsbenken på Stortinget.

– Fra min forrige jobb som fiskeriminister har jeg et svært nært og tett forhold til Kystvakta. Norge er en fiskeri- og sjømatnasjon, og det er den delen av jeg har vært og er mest opptatt av. Jeg er opptatt av å beholde den tilstedeværelsen Kystvakta har i dag, sier Berg-Hansen.

– Hvordan jobber Nordlandsbenken med langtidsplanen?

– Dette er ikke enkel sak for Nordland. Jeg har innkalt til et møte neste mandag, og der skal faktisk alle partiene stille. Vi må diskutere hvordan vi skal stå i lag for at Nordland kommer best mulig ut av dette. Det handler også om nordområdene og forsvarsevnen vår. Regjeringen skriver i langtidsmeldingen at nordområdene er viktige. Da er det litt rart å kutte i antall fartøy, sier Berg-Hansen.

Mandag kveld i neste uke vil også AP-stortingspolitikerne fra alle de nordnorske fylkene ha et møte, der temaet vil bli tatt opp.

Les også: – Uforståelig at naboen vår ikke viser solidaritet

Kutt fra oktober

I forslaget til langtidsplanen blir antall kystvaktfartøy kuttet fra 15 til 13. Første reduksjon, med KV Ålesund, kommer allerede 19. oktober i år.

– I utgangspunktet kan man ikke erstatte kvantitet med kvalitet, om man skal klare å være på rett sted til rett tid. 15 fartøy er nærmest en minimumsstruktur for oss. Nå blir det 14 fartøy fra 19. oktober og kanskje 13 om langtidsplanen blir vedtatt, sier kommandørkaptein Morten Nyheim Jørgensen, som leder den operative avdelingen i kystvakta.

– Fra mitt ståsted har det også vært viktig å få frem de positive elementene ved at Kystvakta ble besluttet samlet på ett sted i 2010. Det har hatt en økonomisk og praktisk effekt når det kommer til operativ tilgjengelighet som har vært veldig bra. Selv de største skeptikerne fra 2010 har snudd og ser dette var bra, sier Jørgensen.

Kjell-Idar Juvik betegner møtet som svært konstruktivt.

– Vi fikk tydeliggjort i dag at 90 prosent av tid og ressurser her går til den sivile biten. Det som er viktig og som er ankerpunktet med hele langtidsplanen, er at det i utgangspunktet har et militært syn, både når det gjelder Kystvakta, Orion og andre ting. Men vi har fått belyst også den sivilie viktigheten av Kystvakta i dag. Jeg er veldig glad at man ikke har fulgt rådet fra forsvarsjefen, som hadde vært mye mer dramatisk for Kystvakta. Det er ikke tvil at det er mest effektivt at man har samlet alle funksjoner, sier han.

– Lokaliteten på Sortland er også viktig for at vi kan ha nærhet til Andøya og Bardufoss. Og når det kommer til fiskerinæringen, som er vårt primærområde, ligger vi midt i smørøyet. Dessuten ligger Sortland midt i Norge, om vi tenker på vårt dekningsområde mellom Lindesnes og Svalbard nord, legger Jørgensen til.

Les også: SV støtter Andøya

Drar til Andøya

Etter kystvaktbesøket drar Juvik og Berg-Hansen videre til Andøya.

– Vi vil snakke med dem som sitter på flystasjonen, og vi skal også besøke Andøya Test Center, forteller de.

Sju av ni stortingspolitikere fra Nordland støttet Andøya. Nordlandsbenk-leder Berg-Hansen går for en delt løsning.

– Det er viktig å understreke at vi skal behandle en forsvarsplan, og vi må ha det blikket. Men det er så mange faglige argumenter for å ha en delt løsning og opprettholde Andøya. Distriktspolisk er det kjempedramatisk for Andøya, men man trenger ikke bruke de argumentene, for jeg mener det finnes faglige militære argumenter nok, ikke minst når det gjelder Andøya Test Center, som tilsier en delt løsning, sier Berg-Hansen.

Les også: – Norge har en viktig rolle innen maritim overvåkning

– Bør legge vekk partipolitikken

Hun mener også nordlandsbenken må legge partitilhørigheten til side i sakene om Andøya flystasjon og Kystvakta.

– Noen saker er viktigere enn andre. I noen saker må man ta partipolitiske hensyn. I denne saken, som ikke bare er viktig for Sortland og Andøya, men en av de viktigste sakene for hele Norge som vi skal behandle i denne stortingsperioden, bør vi legge partipolitikken unna.

– Samarbeidspartiene Venstre og Krf har ingen representanter fra Nordland på Stortinget. Hva har det å si?

– KrF finnes jo i Nordland, selv om de ikke er på Stortinget. Nordland KrF sitter i fylkesrådet og samarbeider med oss, og de har vært ute med tydelig støtte til Andøya, så får vi se hvordan det går med partiet sentralt. Når det gjelder Venstre, ser vi det som mer uklart.

– Evenes vil få en styrking uansett og vil komme positiv ut uansett hva som skjer med Andøya. Spørsmålet er egentlig hvor stor styrkingen vil bli, legger Juvik til.

Om regjeringens nåværende forslag til langtidsplanen blir vedtatt i Stortinget, vil trolig avgjøres 4. november.