Fortsatt utfordrende vær- og føreforhold resten av uka