Kryptovault AS vil inn i datasenter på Stokmarknes