Regjeringen vil skjerpe bøtene for mobilbruk i bilen kraftig

foto