Har ansatt ekstra saksbehandler etter skattekuttet