Oppretter energiselskap for å beholde innflytelsen over Vesterålskraft

Johnny Karl Karlsen er styreleder i Vesterålen Energi AS, som kan bli en ny aktør i regionen.