Oppretter energiselskap for å beholde innflytelsen over Vesterålskraft