Andfjord Salmon med vellykket, første smoltutsetting

foto