Ansettelsen ble klar denne uka, og dermed er del en av lederkabalen i VOL spikret, etter at Geir Bjørn Nilsen som fungerte som både daglig leder og redaktør sluttet i jobben.

– Jeg trives utrolig godt i VOL, med de fine folkene som jobber her. I dag må jeg begynne å tenke litt på nytt, siden det nå er klart at jeg blir sittende, sier Gustavsen.

Hun erkjenner at det å ha vært konstituert daglig leder den relativt lange perioden har vært vanskelig, på grunn av usikkerheten. At det har gått tid før ansettelsen ble gjort endelig har blant annet bakgrunn i koronapandemien, som har vanskeliggjort prosessen.

– Så jeg er utrolig glad for tilliten styret har vist meg, og gleder meg veldig til fortsettelsen, fastslår hun.

Tatt ansvar på en god måte

Administrerende direktør i Polaris Media Nord-Norge, Harald Rise, sier om ansettelsen at Gustavsen har fungert meget godt i jobben som konstituert daglig leder og at styret var samlet om ansettelsen.

– Vi har gjort vedtak om å ansette Stina som daglig leder, etter at hun har vært konstituert siden starten av 2021, og har fungert veldig godt i jobben. Hun er godt likt blant de ansatte og har styrt markedsarbeidet meget godt, og tatt ansvaret som daglig leder på en god måte. Styret har samlet seg om å ville tilsette henne fast i stillingen, samtidig som hun vil være markedssjef for alle mediehusene våre i Vesterålen, sier Rise.

Fortsetter prosessen med redaktør

Som en del av styrevedtaket med å ansette Gustavsen i fast stilling som daglig leder, er det å gå fra en-leder-modellen som var tidligere, til en to-leder-modell. Altså at ansvarlig redaktør og daglig leder er to separate stillinger.

– Vi har en prosess hvor vi arbeider videre med sikte på å lande en fast ansettelse av redaktørstillingen, sier Rise videre.