Får penger til etablering av fyll- og ladestasjon for tungtrafikk