Endrer planer for datasenter og ser til Myre

foto