LO Nordland har på sin regionkonferanse vedtatt en uttalelse som er sendt til Helse Nord og helse- og omsorgsministeren.

De skriver at de følger nøye med på omstillingsprosessen i Helse Nord.

– Det er ingen tvil om at tempoet, mangel på åpenhet og involvering i dette arbeidet svekker tilliten til resultatet. LO er bekymret for våre tillitsvalgte og de ansatte som skal bistå og sikre prosessen sammen med administrasjon, og at de ikke får forankret arbeidet helt ut i organisasjonen, heter det i uttalelsen.

De mener at denne forankringa må være gjort politisk til alle lokalsamfunn i landsdelen, bedrifter, kommuner og fylkeskommuner.

– Vi forutsetter at lov og avtaleverk følges og at prosessen forlenges ved behov. Ivaretakelse av samfunnsoppdraget, innbyggere og ansatte må gå foran økonomi, skriver Geir Myrflott i LO Nordland på vegne av regionkonferansen.