Vannabonnentene til Offersøy vannverk har en tid hatt kokepåbud. Dette på grunn av problemer med automatikken hos vannverket.

Da defekte deler har måttet spesialbestilles har det tatt en del tid.

– Den siste delen er ventet å komme like over helga og blir da montert og anlegget vil da fungere som det skal og vi kan igjen produsere rent vann til alle, skriver Lødingen kommune på sin Facebook-side.

Kommunen skriver videre at de defekte delene var planlagt utskiftet til neste år, og at vannverket er langt fremme i planene for opprustingen.

I løpet av 2024 og 2025 vil renseanlegget rustes opp med større tank, mens utfordringene med inntaksledningen ble ordnet i sommer. Reparasjon av inntaksdammen gjøres neste sommer.

– Vi vil sende ut nytt varsel tidlig neste uke, da forhåpentligvis med tidspunkt for friskemelding av vann, melder kommunen.