26. juni satt fem arbeidsgrupper seg ned for å utrede funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord.

Klokka 15.00 skal de legge fram sine forslag til Helse Nord.

Årsaken til arbeidet er, ifølge Helse Nord, at vi ikke kan drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Hovedgrunnen er mangelen på fagfolk.

AN skriver at de har fått bekreftet fra flere kilder at Nordlandssykehuset i Lofoten foreslås omgjort til distriktsmedisinsk Senter (DMS).

«Dette kan bety at man ønsker å styrke sykehuset i Vesterålen. Tidligere lekkasjer fra dette arbeidet, som AN har omtalt flere ganger, tyder på at gruppen ser på muligheten av å styrke sykehuset på Stokmarknes», står det i saken.