Har sendt ut flere farevarsel: – Vanskelig å si når det vil gi seg

foto