63 arter i nytt forskningsbasert oppdrettsanlegg

foto