– Bøfjerdinger er friske, besluttsomme og vennlige

foto