– Folk bruker alt for liten tid på egen økonomi

foto