For et par uker siden kom det frem at Karl Behrens måtte levere søknad om igangsetting innen 12. september og betale gebyr på 108.918 kroner. Om ikke ville byggetillatelsen i Kvartal 13 falle bort falle bort.

Førstkommende mandag utløper fristen som Sortland kommune har satt for at Karl Behrens skal ha levert søknad om igangsetting av prosjektet.

Behrens har nå forsøkt å få istand en ny avtale med kommunen.

Brynjulv Øverby, som er Avdelingsleder for kommunalteknisk avdeling i Sortland kommune, sier at han det er kommet en henvendelse fra Behrens. Henvendelsen går ut på at Behrens ønsker å utsette byggestart-fristen fra 1. januar 2017 til 1. januar 2021. Om godkjent betyr dette etter det VOL erfarer at Behrens kan begynne prosjekteringen på nytt.

Om denne fristen ikke overholdes, vil tomta tilbakefalle til Sortland kommune - som i originalavtalen.

Saken kommer opp for formannskapet i Sortland 20. oktober.

Les alt om Kvartal 13

VOL har i dag forsøkt å få en kommentar fra byggmester Karl Behrens. I en sms til VOL skriver han.

- Vi vil ikke kommentere saken før den er ferdig behandlet, forhåpentligvis i løpet av oktober.

Har to uker på seg til å levere Kvartal 13-søknad Byggmester Karl Behrens AS må levere søknad om igangsetting av planene i Kvartal 13 innen 12. september. Sortland kommune vil imidlertid ikke gi byggherren noen tillatelse før et ubetalt gebyr på 108.918 kroner er betalt. – Vi har hele tiden hatt en avtale med kommunen om at vi kan betale gebyret ved oppstart, sier Karl Behrens. Omdiskutert

Utbyggingen i Kvartal 13 har vært omdiskutert og et hett tema i flere år og det er selve utførelsen og høyden på bygget som har gjort at en ikke er kommet i mål med å få godkjent en plan for bygget.

I fjor høst ble det samlet inn rundt 400 underskrifter mot utbygging av boligblokk i Kvartal 13 midt i Sortland sentrum.

Tilbake til start?

Om forespørselen blir godkjent så betyr det i praksis at Behrens kan starte prosjekteringen helt på nytt. Det ble nylig søkt om og avslått å bygge ett stort bygg på tomta med innendørs parkering.