Saken skal behandles i driftsutvalget onsdag.

I saksfremlegget kommer det fram at Sortland kommune har et svært velfungerende ungdomsråd. Det ble blant annet lagt merke til under grunnlovsmarkeringa i forrige uke.

"Ordfører sa i den anledning at Sortland kommune skal arbeide for å være med på forsøksordningen med stemmerett for ungdom. Fristen for å søke om å få være med på forsøket er 1. juni. Administrasjonen mener at et politisk vedtak vil være med på å styrke søknaden.", står det i saksfremlegget.