Vesterålskraft har altså lagt alt til rette for at Kvalsaukan skal få raskt internett. Rørene som er lagt i bakken er designet for å huse fiberkabel, men selve kabelen er ikke lagt.

- Vi har lagt rør for fiber. Så alt ligger klart for å legge fiber fram til Kvalsaukan, bekrefter Torbjørn Åsbakk daglig leder i Vesterålskraft Bredband.

To alternativer

Når bygdefolket på Kvalsaukan og Maurnes kan forvente å surfe på en lynrask linje er altså likevel uvisst.

- Det er to måter vi kan få en utbygging på. Den ene er gjennom bredbandstøtten som kommunen nå skal søke om. Den andre er å kombinere fiberutbygging med andre prosjekter for å få ned kostnadene. Så dette vet vi ikke før det foreligger et svar på kommunens søknad om bredbandstøtte, sier Åsbakk.

Dersom kommunen får innvilget bredbåndsstøtte og Vesterålskraft vinner anbudet kan de bygge nordover, helt til kommunegrensa mot Andøy.

- Vi ønsker jo flest mulig abonnenter, så dette er løsningen vi håper på, sier Åsbakk.

Store avstander

Uten bredbandstøtte vil det i første omgang være de største boligfeltene Vesterålskraft legger fiber til.

- Det er dyrt å bygge ut fiberbredbånd og når avstanden mellom husene er store, blir kostnaden per kunde høy, forklarer den daglige lederen.

Sortland kommune skal søke om økonomisk tilskudd til utbygging av bredbånd. Før søknaden sendes Post- og Teletilsynet, skal kommunens planer ligge ute til høring. Dagens status er at noen av kommunens bygder mangler, eller har mangelfull bredbåndsdekning. Sortland kommune vil derfor søke om tilskudd til videre utbygging, skriver kommunen på sin nettside.

Tilskuddet vil gjøres tilgjengelig for operatør som bygger ut i aktuelt område. Bredbåndsstøtteordninga er en offentlig støtteordning finansiert over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte.