- Vi er 85 heltidsansatte, så vi er en stor arbeidsplass, samstemmer Holm.

Selv begynte sortlanddamen i Vardia i februar for tre år siden som selger, før hun avanserte til stilling som salgssjef for halvannet år siden. Første april trådte hun inn i lederrollen i selskapet.

- Jeg får en annen rolle nå enn tidligere, men samtidig handler det jo om mye av det samme, nemlig å sørge for at vi selger godt, og at kundene får gode forsikringer. Vardia gjør det godt for tiden. Vi vokser som aldri før, og har i tillegg til flere kontorer i Norge også etablert kontorer i Sverige og senest over nyåret også Danmark. Vi selger godt via web, og tror vi er det forsikringsselskapet som vokser raskest i bransjen vår. Strategien er å tilby våre kunder en forsikring de forstår, som gir mye for pengene.

- Er det forhold som skiller dere fra andre forsikringsselskap som er verdt å nevne?

- Jeg kan i alle fall forsikre om at alle selgerne våre har såkalt GOS-godkjenning. De er gått gjennom en lang prosess, dette for å kunne ivareta kunden på best mulig vis og sikre at vi selger det kunden trenger, ikke mindre - men heller ikke mer, sier Holm.