Sentrum Terrasse sett fra torgsiden.

En innstilling fra rådmannen om å godkjenne forslaget fra utbygger ble i formannskapet torsdag vedtatt mot fire stemmer.

Byggmester Karl Behrens utfordrer reguleringsplanen for Sentrum Terrasse i  kvartal 13 på flere punkter i det nye forslaget som var til behandling i formannskapet torsdag formiddag. Blant annet har Karl Behrens søkt om å få bruke 70 prosent av arealet i første etasje til parkering, i stedet for til næring som reguleringsbestemmelsene sier. Den tidligere planen om en parkeringskjeller er skrinlagt i forslaget.

Levende bymiljø

Leilighetsprosjektet i kvartal 13 skal bestå av 24 leiligheter fordelt på to bygg, hvor den mye omtalte «byaksen» skal gå gjennom de to byggene. I den kommende byplanen ønsker kommuneadministrasjonen å sikre et mer levende og attraktivt bymiljø, og har derfor foreslått at bolig og parkering ikke skal være tillatt i sentrums førsteetasjer.

Uenighet

Debatten om Sentrum Terrasse har pågått lenge, og Høyre og Fremskrittspartiet argumenterte i formannskapet for at tidligere planer om utbygging ikke har blitt realisert, og sier at hvis planen ikke støttes så er det mulig at ingenting skjer denne gangen også.

Opposisjonen mener at «byaksen» vil bli mye mer attraktiv med en løsning uten parkering i første etasje, og understreker at mange i byen er imot denne planen. De støtter dermed ikke forslaget.