Den prisen var det Leonhard Nilsen & sønner på Strandland i Andøy som leverte. Det skriver fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp) i ei pressemelding.

Pristilbudene spenner mellom kr 440 millioner kroner og 592 mill kroner før merverdiavgift.

Denne entreprisen utgjør hoveddelen av prosjektet, med tunnel, sjøfyllinger for bru og bygging av veg.

- Jeg er fornøyd med at flere at anbudene er innenfor kostnadsrammen, riktignok før Statens vegvesen sin kontrollregning på de innkomne anbud. Dette er viktig for å kunne trygge gjennomføringen av prosjektet, uttaler fylkesråden i pressemeldinga.

Tilbudet gjelder bygging av undersjøisk tunnel, sjøfyllinger og veg i dagen. Total var det ved fristens utløp mottatt åtte tilbud:                                                                                                                            1. Hæhre Entreprenør              2. Implenia                                           3. Marti                                     4. Lemminkainen                                  5. Leonhard Nilsen & sønner               6. NCC                                                   7. AF Gruppen                                       8. Alf Brekken & sønner

Statens vegvesen skal bruke de neste ukene til å gjennomgå og kontrollregne på de innkomne tilbudene, før de overleverer sin innstilling på kontraktstildeling til Troms fylkeskommune.