UDI-direktør Frode Forfang har i et brev til Justis- og beredskapsdepartementet foreslått å endre lovverket for tilbaketrekking av statsborgerskap, skriver Aftenposten.

– Det skal fortsatt ha alvorlige konsekvenser å gi grovt uriktige opplysninger. Men dagens regelverk og praksis gir imidlertid utslag som av mange blir oppfattet som urimelige. Enkeltsaker har fått oppmerksomhet og skapt debatt som er med på å svekke regelverkets legitimitet, sier Forfang til avisen.

I februar ble en palestinsk familie fratatt passene sine etter 27 år i Norge, noe som førte til at barn og barnebarn også fikk beskjed om å levere inn passene og forlate landet.

Forslaget fra UDI går ut på at barn og etterkommere ikke lenger automatisk mister statsborgerskapet hvis foreldrene må levere inn de norske passene sine. UDI vil åpne for større skjønn i behandlingen av personer som selv ikke kan klandres i disse sakene.

UDI har foreløpig ikke fått svar på brevet, men statssekretær for innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet, Fabian Stang (H), liker forslaget.

– Jeg har sans for UDIs tilnærming i disse spørsmålene, men det er selvsagt statsråden og regjeringen som avgjør, sier han.