RYT Invest eies av TT Eiendom Hadsel AS og Brekken anglegg AS. Ved årskiftet tok de over tomteområdet hvor SMV Hydraulic ligger i dag. Planen er å bruke tomta til industri, forretning, kontorer og lokaler.

Ifølge grunneierne har TT Maskin og Brekken stort behov for administrasjonsbygg, verksted og markinplass for virksomheten. Selskapet har også planer for kai til fartøy som kan losse grus inn på eiendommen for bruk i oppdrag selskapet har.

Protester

I forbindelse med varsel om planstart kom det inn mange protester fra omkringliggende naboer. Det finnes i bakkant av området mange boliger og leiligheter. Naboer og statlige etater uttaler at det er uheldig at slik industri legges så nært et boligområde.

I etterkant av dette endret TT/Brekken planforslaget. Rådmannens innstilling til forslaget som ble lagt frem politisk i forrige uke, var tilslutning til planene og at de legges ut på offentlig ettersyn.

Det vil imidlertid ikke politikerne.

For både komité for utvikling og formannskapet vil stoppe planene før det kommer så langt. Flertallet i formannskapet vil heller prioritere bolyst isteden for industri til tross for at det er rom for industri i området i arealplanen. Derfor foreslår de også å endre arealplanen for området. Saken avgjøres i kommunestyret.

Møttes

I forrige uke møttes kommunen og RYT. Advokat Kjartan Kjærvik sa i forrige uke følgende til Vesteraalens Avis.

– Det er akktid en go idé å møtes for å snakkes sammen. Til nå har dette vært en ordinær planprosess, hvor det er brukt profesjonell bistand for å levere et forslag som er klart innenfor reguleringsbestemmelsene.

Han er også sikker på at forslaget vil legges ut på offentlig ettersyn.

– Formannskapet er ikke den endelige avgjørelsesmyndighet. Det ville være rart om ikke planen skal legges ut for offentlig ettersyn.

Mandag holdt kommunen informasjonsmøte om saken i kommunestyresalen. Det kan du lese mer om her.