Det skriver rådmann Ola Morten Teigen og Sørensen selv i en pressemelding.

Teigen skriver han er glad for å ha fått Sørensens kapasitet inn i prosjektet slik at skolen blir sikret en trygg, faglig forankring i prosjekt- og byggefasen.

– Jeg mener vi har gode erfaringer fra utbyggingen av Melbu skole som tilsier at en tung forankring i skolefaget gir en bedre skole å drive i fra 2019, skriver Teigen i meldingen.

– Odd-Einar har både jobbet som rektor og på sentraladministrativt nivå, og har i tillegg en videreutdanning innen både økonomi, strategi og ledelse som vil være verdifull kompetanse i prosjektet. Mens det byggfaglige både forankres ved Teknisk sektor og gjennom innleie av kjent kompetanse, mener vi at det beste vil være å sikre innomhus kompetanse på det skolefaglige i utbyggingen. I Sørensen får vi en som kan kombinere solid faglig utdanning med praksis på feltet, skrives det i pressemeldingen.

Stillingen vil kombinere ansvar for deler av byggeprosjektet med andre utviklingsoppgaver i administrasjonen, hovedsakelig av skolefaglig art. Han starter i den nye jobben 18. april.

– Jeg syns det er spennende å være med når Hadsel skal fortsette moderniseringen av sine skolelokaler, samtidig som vi vet at nettopp gode skolelokaler har stor betydning også for læringsutbyttet og skolemiljø, sier Sørensen. Når jeg fikk dette tilbudet var det derfor en svært interessant mulighet til å fokusere på utvikling og forbedring av den offentlige skole i Hadsel kommune. Det passer meg både faglig og interessemesig, skriver Sørensen i pressemeldingen.