Mannen ble pågrepet av politiet for oppbevaring av de narkotiske stoffene etter at han måtte ringe AMK etter hjelp fordi en annen person hadde tatt en overdose Fentanyl, i mannens bopel. Da politiet ankom stedet forklarte mannen hvor narkotikaen var oppbevart.

Mannen oppbevarte da 177 gram amfetamin, tre depotplaster som inneholdt Fentanyl og omtrent 1 gram hasj. I tillegg ble det funnet 14 000 kroner i et etui. Det er ikke kjent hvem som eier pengene, men retten mener at det ikke er tvil om at pengene er betaling for narkotika, og pengene inndras derfor til staten.

Det regnes som skjerpende at hybelen til mannen var benyttet til omsetning av narkotika.

Mannen er også dømt for å ha bragt med seg narkotika til Evenes flyplass. Der markerte en hund bagen til mannen, og det ble funnet og beslaglagt 150 gram hasj og to gram marihuana. Mannen skal ha opplyst at det var narkotika til eget bruk.

Det er mer enn to år siden den mest alvorlige delen av saken ble avdekket, og mannen får derfor en betydelig reduksjon i straffen. Han må sone ett år i fengsel. På grunn av at han er uten inntekt idømmes han ikke saksomkostninger.