Vil ikke ha kutt i antall husdyr for å bedre miljøet

foto