Flaggkommandør Sverre Engeness om forsvarssjefens forslag.

foto