Sparebank 68° Nord og Ofoten Sparebank har fusjonert

foto