Det var Britt Moum Næss (Frp) som tok opp saken i en interpellasjon.

– Nå når økonomien i Andøy kommune er på rett vei, foreslår Fremskrittspartiet i Andøy at det prioriteres lavest mulig, eller gratis leie i kommunens haller for barne- og ungdomsidrett, sa Moum Næss, og pekte på at leien har økt de seneste fire årene.

– Dette utgjør mange tusen kroner i året for hvert enkelt lag, sa Moum Næss, som satte fram forslag om at kommunen skal prioritere gratis hall-leie.

200.000 kroner

Ordfører Jonni Solsvik viste til at Andøy kommune fakturerer rundt 200.000 kroner i årlig hall-leie til barne- og ungdomsaktiviteter.

– Dette er en viktig sak, men jeg vil ikke anbefale kommunestyret å gjøre en bevilgning i dag, men heller ta dette i forbindelse med budsjettregulering eller behandling av kommunens regnskap, sa Solsvik.

– Regnskap

Arbeiderpartiets Sveinung Ellingsen tok ordføreren på ordet og satte fram forslag om at rådmannen må utrede saken til kommunestyret skal behandles regnskapet.

Moum Næss synes Ellingsens forslag var helt greit og trakk sitt forslag.

Et enstemmig kommunestyre gikk dermed inn for forslaget om at man skal utrede gratis hall-leie til barne- og ungdomsidrett.