En mann i begynnelsen av 20-årene bosatt på Sortland er i Vesterålen tingrett dømt for kjøp og bruk av narkotika.

Mannen har tilstått å ha kjøpt og brukt både amfetamin og hasj. Tilståelsen tillegges vekt i formildende retning.

Han dømmes til fengsel i 14 dager, og en bot på 5000 kroner. Fengselsstraffen gjøres betinget med en prøvetid på to år.