De siste ukene har det kommet betydelige mengder med hyse til Myre som er fisket i Finnmark. Årsaken til at man velger å frakte fisken fra Finnmark på bil er at det gir kjærkommen arbeid for filetarbeidere.

Det har kommet tre fullastede trailer i uken som har blitt brukt til produksjon hos Myre Fiskemottak på Myre.

– Vi gjør dette for å kunne ha flere ben å stå på, samtidig som vi klarer å sysselsette flere av våre ansatte i en periode der det eller er lite å gjøre. Det betyr mye for oss å kunne holde hjulene i gang ,sier disponent Ted Endresen.

Arbeid til 20 personer

I fjor bygde Myre fiskemottak om sine produksjonslokaler for å kunne begynne å produsere filet. Det gjør at bedriften er har en bred produksjon og har flere ben å stå på alt etter hvilket råstoff som er tilgjengelig, og hvilke produkter deres kunder ønsker.

På filetavdelingen har det den siste uken vært 20 produksjonsarbeidere i full aktivitet med produksjon av hyse. De fleste er utenlandske arbeider fra Øst Europa som normalt ville ha vært reist hjem etter at vintersesong er over.

Nå kan Øksnes-bedriften tilby dem arbeid og de får muligheten til å øke sin årsinntekt.

- Vi er veldig glade for at vi har fått jobbe videre med hyse her på fileten etter at vinterfisket tok slutt. Det kommer godt med for oss som har som mål å tjene mest mulig i den tiden vi er her i Norge, sier de to rumenske produksjonsarbeiderne Stanicu Ionela og Gubernat Bogdan og smiler fornøyd.

Utenlandske arbeidere

Hysa som kommer fra Finnmark gir jobb til 20 produksjonsarbeider som har fått sin opplæring i filetproduksjon etter at de kom til Norge. Noen av dem har vært her i flere år og kan dette håndverket så godt at de bidrar med opplæring til nye arbeidere som kommer inn som nybegynnere i næringen.

Siw Jakobsen er produksjonssjef i filetavdelingen. Hun har 33 års erfaring og fagbrev som filetarbeider. Hun er den eneste norske arbeiderne vi finner inne i produksjonshallen.

- Ja det er litt rart å tenke på at alle de andre som jobber her ar arbeidsinnvandrere. De fleste har jobbet i filetindustrien i flere år og er blitt flinke i jobben samtidig som de bidrar med å lære opp nye. Vi produsere filet og loins og har til nå produsert opp til 20 tonn i uken, sier Jakobsen.

Ted Endresen kan fortelle at de har sine kunder som kjøper dette produktet. De selger produkt av hyse til kunder i inn- og utland. De kommer til å holde hjulene i gang med filetproduksjon så lenge de får råstoff og det er et marked for de produktene de har å tilby.