Finansprofessor mener Siv Jensens hytteavtale er en gave