I alt ble 12 biler stoppet og like mange sjåfører blepromilletestet.

- Det var lite trafikk. Ingen av de testede fikk noenreaksjoner fra politiet, melder Midtre Hålogaland politidistrikt i sinmedielogg.