I februar 2016 er det 3 496 helt ledige i Nordland, dette er 172 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,9 prosent. I Norge sett under ett øker ledigheten i samme periode.

I Vesterålen det flest ledige i Sortland. Her er det 196 ledige. Det er en ledighet på 3,8 prosent og tre i antall ned fra i fjor. Hadsel har 116 ledige, ned hele 37 fra i fjor på samme tid. I Bø er det 48 ledige, åtte ned fra i fjor. Øksnes har 91 ledige, ned 44 fra i fjor. I Andøy har man 93 ledige, 15 ned fra i fjor.

- Ledigheten i Nordland går også i februar 2016 litt ned. Det er i hovedsak blant kvinner at ledigheten går ned (-158 av -172). At den norske krona er svak er positiv for eksportrettet industri, som vi har mye av i Nordland. NAVs statistikk viser at industrien rekrutterer flere samtidig som det ansettes flere innen helse, pleie og omsorg, sier fung. fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland.

Lavere enn i 2015

Ledigheten i Nordland er med dette lavere enn i februar 2015 med 172 færre helt ledige. 154 flere personer deltar på arbeidsmarkedstiltak i Nordland sammenlignet med samme tid i fjor. I landet sett under ett har antall helt ledige økt med 9 369 personer fra februar i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 90 903 helt ledige, noe som tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

Yrkesbakgrunn

I Nordland finner vi fortsatt flest ledige med bakgrunn fra industriarbeid (603), bygg- og anleggsarbeid (488) og reiseliv og transport (404).

Størst ledighetsnedgang fra februar i fjor finner vi innenfor yrkesbakgrunn Industriarbeid der det nå er 57 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 9 prosent for denne gruppen.

Kjønn og ledighet

I februar er det totalt 2 292 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 3,6. Det er en reduksjon på 14 personer sammenlignet med samme måned i fjor. I februar er det totalt 1 204 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 2,1. Dette er 158 færre personer enn i fjor.

Lavest ledighet her

Ved utgangen av februar er det 1,5 prosent ledighet i Lurøy og 1,6 prosent ledighet i Vevelstad og Grane. Høyest ledighet finner vi på Værøy med 5,3 prosent, i Flakstad med 4,7 prosent og i Tysfjord med 4,3 prosent.

Blant de større bykommunene har Bodø en ledighet på 2,4 prosent, Narvik 3,1 og Rana 2,5 prosent.

Alder og ledighet

De aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er aldersgruppene 20-24 og 25-29 år. Her er ledigheten på 5,3 prosent. Deretter følger aldersgruppen 30-39 år med 3,6 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,9 prosent, men her er arbeidsstyrken forholdsvis liten.

Ledige stillinger

Totalt har det vært en tilgang på 1 137 registrerte ledige stillinger i Nordland i februar. Dette er 64 flere stillinger enn i fjor på samme tid. Det er innenfor industriarbeid (+42) samt akademiske yrker (+33) vi finner den største økningen i utlyste stillinger i forhold til samme måned i fjor.

Varighet

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i februar på 808 personer. Det er en reduksjon på 4 personer fra i fjor på samme tid.

Denne måneden er det registrert 2 688 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 168 færre personer enn i samme måned i fjor.

Arbeidssøkere på tiltak

Totalt er det 712 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i februar. Dette er 154 flere enn på samme tid i fjor. Dermed er 0,6 prosent av arbeidsstyrken i Nordland på et arbeidsmarkedstiltak.

Permitterte

Ved utgangen av februar er det totalt 416 helt ledige permitterte i Nordland. Dette er 37 flere enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.

Februar 2016
Nordland
AntallProsent av arbeidsstyrkenEndring   fra i fjor    AntallEndring   fra i fjor Prosent
I alt34962,9-172-5
1804 Bodø6372,4-31-5
1805 Narvik2983,1-14-4
1811 Bindal152,2-8-35
1812 Sømna242,414
1813 Brønnøy1343,42422
1815 Vega193,300
1816 Vevelstad41,6-2-33
1818 Herøy i Nordland333,9-16-33
1820 Alstahaug1102,9-27-20
1822 Leirfjord403,8-2-5
1824 Vefsn1942,8-6-3
1825 Grane111,6-6-35
1826 Hattfjelldal172,4-1-6
1827 Dønna213,100
1828 Nesna192,2-5-21
1832 Hemnes341,6-18-35
1833 Rana3262,55922
1834 Lurøy141,5-7-33
1835 Træna62,4-11-65
1836 Rødøy101,6111
1837 Meløy942,8-11-10
1838 Gildeskål333,41365
1839 Beiarn91,700
1840 Saltdal933,93048
1841 Fauske1402,932
1845 Sørfold333,5414
1848 Steigen403,113
1849 Hamarøy283,11056
1850 Tysfjord404,3618
1851 Lødingen212-24-53
1852 Tjeldsund132,4330
1853 Evenes233,8421
1854 Ballangen292,5-17-37
1856 Røst82,5233
1857 Værøy225,3-6-21
1859 Flakstad324,71368
1860 Vestvågøy2063,8-20-9
1865 Vågan1062,3-3-3
1866 Hadsel1162,9-37-24
1867 Bø i Vesterålen484-8-14
1868 Øksnes914,2-44-33
1870 Sortland1963,8-3-2
1871 Andøy934-15-14
1874 Moskenes162,8-4-20