I Vesterålen Tingrett erkjente mannen ikke straffeskyld. Saken dreier seg om hunden Shila, som hadde stukket av i fjor sommer. Mannen mente han hadde rett til å skyte hunden.

På tidspunktet hunden ble skutt, var det to hunder løs i området. Mannen mente hundene var en trussel mot hans sauer som hadde beite i området.

I domspapirene kommer det frem at han mente han ikke hadde noe annet valg enn å skyte Shila  for å beskytte sauene fra dem.

Les også: Hundedrapssak havner i Tingretten

Fikk telefon

Mannen fikk en telefon om at et av hans lam var skadet morgenen 29. august 2015. Da fikk han opplyst at en av sauene hans hadde blitt angrepet. Da han dro til området fant han sauen og så to hunder, inkludert hunden han senere skjøt.

Les også: Har avhørt sauebonden

Ikke i angrep

Under rettssaken kom det frem at tingretten slo fast at hundene ikke var i angrep eller jaktet sau på det tidspunktet den ene av dem ble skutt og at de ikke utgjorde noen fare for sauene.

Som formildende hensyn legger retten til grunn at det skadde lammet var kraftig skadet og var bitt blant annet over nakken. Men retten mente altså at det hundene ikke var en trussel for sauene på det gjeldende tispunktet.

Dommen

Mannen ble dømt til å betale 5000 kroner i bot for overtredelse av straffeloven paragraf 1902. I tillegg ble han dømt til å betale erstatning på 15000 kroner til hundeeier.