Hovedgrunnen til konklusjonen er at Nord-Norge har en mer eksportorientert næring sammenlignet med resten av landet, inkludert store leveranser innen sjømatnæring, prosessindustri og reiseliv, skriver NRK Troms.

Rapporten understreker at Brexit vil kunne føre til en såkalt redusert konsumvekst i Storbritania. Ringvirkningene av en slik utvikling, vil i verste fall gjøre at færre turister tar turen nordover.

Videre i rapporten kan man lese at britiske bedrifter og husholdninger vil ha ha behov for færre varer og tjenester enn de hadde får brexit trådde i kraft, noe som vil påvirke både import og eksport til øygruppa, står det å lese på NRK Troms.