Planleggingsarbeidet rundt Hålogalandsvegen, som skal redusere reisetiden mellom Sortland, Harstad og Evenes, er i full gang. Ifølge Statens vegvesen er arbeidet med reguleringsplanen nå gjort på rekordtid, og forslaget legges snart ut på høring.

- Vi er i innspurtsfasen til den planen som snart skal legges ut på høring, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i en pressemelding.

I forrige uke orienterte han veiprosjektets politiske referansegruppe, som består av de berørte kommunene og fylkeskommunene, om status for prosjektet.

Flere svar i neste års NTP

Hålogalandsvegen skal strekke seg gjennom sju kommuner i Nordland og Troms. Reguleringsplanen dekker et stort område, og inkluderer både veiene inn til Harstad, Sortland og fra Tjelsundbrua til Snubba - selv om det bare er OPS-strekninga Tjeldsund - Gullesfjordbotn - Langvassbukt som nå ligger inne med finansiering.

- NTP (Nasjonal transportplan red.anm.), som setter rammene for alle samferdselsprosjekt i Norge, kommer i løpet av våren 2017. Denne vil si noe om endelig prioritering og eventuelle oppstartstidspunkt for deler eller hele Hålogalandsvegen, skriver vegvesenet i pressemeldingen.

- Krevene å få hele strekninga finansiert

Prosjektet organiseres som et offentlig-privat samarbeid (OPS), som innebærer at staten betaler private aktører for bygging og vedlikehold av veiprosjektet. Det legges opp til at bilistene må dekke rundt 10 prosent av kostnadene ved OPS-delen av veiprosjektet, mellom Tjeldsund, Langvassbukt og Gullesfjorden. Det er beregnet at denne strekningen vil ha en kostnad på åtte milliarder kroner.

Naimak sier i pressemeldingen at de resterende veistrekningene, som foreløpig ikke ligger inne med finansiering, vil være krevende å få finansiert.

- Vår målsetting er at også de delene som ligger utenfor OPS-strekningen må finne sin løsning på sikt. For å få dette til kreves det at alle gode krefter jobber sammen, sier Naimak i pressemeldingen.

Målet er at reguleringsplanen skal kunne vedtas i mars neste år.