Stokmarknes skiklubb ønsker å skifte krets fra Nordland til Troms. Det kom frem under årsmøtet nylig.  Nylig hadde KS Ski Lofoten sitt tilsvarende årsmøte. I vedtaket derfra står det følgende å lese: «Med bakgrunn i orientering fra sittende styre i KS Ski Lofoten gis nytt styre, valgt i årsmøte 2017, mandat til å søke om skifte av krets fra Nordland til Troms i samarbeid med de andre klubbene i Lofoten, Vesterålen og Lødingen».

Fra Lofoten rettes det takkk til Bård Sørensen fra Stokmarknes for grunnlag og saksforberedelser i forbindelse med søknaden om kretsskifte. Torsdag kveld gjorde altså også Stokmarknes sitt vedtak om skifte av krets. Det er i første rekke de voldsomme reiseavstandene sørover i Nordland som gjør at klubbene her i området ønsker en endring. I tillegg er det kommet opp et skolepoeng:

Ugyldig fravær

– Flere av kretsens arrangementer har sånne avstander at vi må ha fri på fredag. Det er ikke alle disse fraværene som kvalifiserer til Iovlig fravær etter de nye reglene i videregående. Det gjør også at noen løpere kan vegre seg mot å reise til slike arrangementer, opplyser Sørensen.

Etter hva VA har grunn til å tro, var Alsvåg den første av de lokale, mest aktive skiklubber som gjennomførte årsmøtevedtak som innebærer at man ønsker å skifte skikrets. Det vedtaket er bare halvannen uke gammelt, men diskusjonen rundt bytte av skikrets har vart i flere år.

– Er enige

– Det er en koordinert prosess i LoVe. Årsakene til at vi ønsker dette er kort og enkelt at reiseavstandene gjør det vanskelig for oss. Kretsen blir så langstrakt at det blir tungt. Rennene vi reiser til er fra Bodø og sørover. I realiteten er det nærmest umulig å være med. Det er langt og dyrt. Ungene må ta fri fra skolen for å rekke nedover,  forklarer Tommy Nordeng i Alsvåg IL. Også han peker på de nye fraværsreglene i den videregående skolen som et problem.

– Når vi ser at vi får stort frafall i ungdomsalderen, må vi se på hva vi kan gjøre for at det å drive med idrett består av mindre reising, og mer aktiv idrett. Rennene i Troms er betydelig nærmere. Det er fem timer til Fauske og bare to timer til Harstad. Det er en stor forskjell, sier Nordeng til VA.

– Ungenes beste

– Vi forstår de historiske årsakene til at kretsene har de grenser de har. Hensynet til ungene må gå foran de politiske årsakene. Dette handler kun om ungene, og ikke om politikere, regioner og idrettsforbund. Dette er veldig praktisk tilnærming for oss. Det som skjer nå er at klubbene ønsker å starte en prosess. To ting må skje: Troms må ønske oss velkommen, samtidig som Nordland krets må la oss gå. Vi biter oss litt i egen hale når vi sier vi vil over til Troms, for da blir den kretsen enda lenger. Før stoppet det i Harstad, nå risikerer man å strekke den hit. For oss er det åpenbart en bedre løsning. Vi har sagt at vi skal snakke med kretsene, det er det vi begynner med, konkluderer Nordeng.