Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 108 nøkkeltall. Lom kommune topper listen, etter å ha blitt nummer to i fjor.

Gode prestasjoner på nasjonale prøver, høy rad av fagutdanning innenfor både helse og barnehager, godt med korttidsplasser innen pleie og omsorg, god dekning av helsesøstre og psykiatriske sykepleiere, godt bibliotek, kort saksbehandlingstid for byggesaker og stålkontroll på økonomien er faktorene Kommunal Rapport trekker frem som årsaken til Lom topper kåringen.

Lom er ingen stor kommune. Det bor 2.400 innbyggere i Lom. Kommunen får imidlertid økonomisk hjelp av stort utbytte fra et kraftselskap.

– Likevel er korrigert inntekt bare 5 prosent over landsgjennomsnittet, skriver Kommunal Rapport.

– Sterk målstyring gir oss retning på det vi gjør, slik at vi ikke blir løpende etter for å slukke brann, sier ordfører Bjarne Eiolf Holø (Sp).

Vesterålen

Kommunene i Vesterålen gjør det ikke spesielt bra i barometeret til Kommunal Rapport. Sortland kommer best ut på plass nummer 294. Deretter følger Andøy (378), Bø (380), Hadsel (382) og Øksnes (409).

Andøy, Bø og Hadsel vurderes med andre ord ganske likt totalt sett.

Selv om kommunene i Vesterålen kommer dårlig i barometeret til Kommunal Rapport, betyr ikke det at det er krise.

– Siden Kommunebarometeret er en rangering, er det umulig å være best på alt. Noen må være på topp, og noen på bånn. Det betyr ikke automatisk at det er krise i den kommunen som kommer dårligst ut – men den har sannsynligvis noe å lære av andre, skriver Kommunal Rapport om sin egen undersøkelse.

Det er heller ikke slik at de rikeste kommunene kommer best ut, og de fattigste dårligst ut. Tydal er blant landets rikeste kommuner, men havner på plass nummer 198. Nøtterøy og Sandefjord er blant landets fattigste kommuner, men kaprer plass nummer ni og 22.

– En spore til forbedring

Ordfører Jonni Solsvik sier at undersøkelsen bør være en spore til forbedring for alle kommunene i Vesterålen.

– Vi bør se hva de gjør de kommunene som kommer godt ut i denne typen målinger. Jeg synes ikke vi skal være fornøyd, verken som region eller enkeltkommuner, med at vi kommer dårlig ut i kommunebarometeret, sier Solsvik.

Han mener at man ikke må lete etter bortforklaringer i forhold til hva undersøkelsen måler.

– Den er i stor grad basert på tall kommunene selv rapporterer inn (KOSTRA) og det er det verkøyet vi har for å sammenligne. Vi må heller se på hvordan vi kan forbedre oss. Jeg har for eksempel forventninger til at vi kommer bedre ut innenfor barnevern etter at det nye Vesterålen barnevern er etablert, sier Solsvik.

Han blir likevel ikke deprimert av resultatene i undersøkelsen til Kommunal Rapport.

– Vi synes jo at vi har det bra her, så vi føler ingen krise i hverdagen. Men vi får se på hvordan vi kan levere enda bedre tjenester til innbyggerne, sier Solsvik.