Dette går fram av ei innstilling fra Komité for utvikling i Hadsel.Politikerne peker på at inntektene uansett er usikre.

Politikernes synspunkter fremkommer i to ulike innstillinger, men som pussig nok handler om samme tema: Noen har tatt seg til rette på annen manns grunn.

Gang- og sykkelsti

Den første saken omhandler en sak der kommunen har anlagt en gang- og sykkelsti på eiendommen til en huseier. Etter et boligsalg har den nye eieren tatt opp saken. Kommunen har funnet en løsning. Vedkommende skal få et tilleggsareal som kompensasjon for det området kommunen har brukt til gang- og sykkelsti.

Rådmannen foreslo at noen naboer av mannen også burde få muligheten til å kjøpe tilleggsareal ettersom området ikke kunne bebygges med nye eiendommer.

Det er hadselpolitikerne enig i, men de var ikke enig med rådmannen i prisen.

Rådmannen vil kreve 250 kroner per kvadratmeter, politikerne mener at 50 kroner kvadratmeteren er nok. Børøya er en del av ”Indrefileten” i Hadsel, men akkurat disse tomtene er lite attraktive.  Til sammen tilbys fire grunneiere å kjøpe 681 kvadratmeter, som vil gi kommunen 34.000 kroner i inntekter (pluss litt gebyr) om alle kjøper. Dersom rådmannens forslag hadde gått igjennom, og boligeierne hadde kjøpt tomtene, ville en slunken kommunekasse blitt påfylt med 170.000 kroner.

- Risikoen for at boligeierne ikke kjøper er stor dersom prisen settes så høyt, påpekte politikerne.

Annen sak

I samme møte i dag behandlet Komité for utvikling en annen sak. I denne saken hadde en annen boligeier på Børøya planert et område som kommunen eide. I forbindelse med at vedkommende ønsket å oppføre et lite bygg, ble feilen oppdaget.

Vedkommende ønsker derfor å kjøpe tomta han allerede har tatt i bruk. Politikerne sa enstemmig ja til dette, og også i dette tilfellet vil politikerne kreve mindre enn rådmannen. Rådmannen ønsket 250 kroner per kvadratmeter, politikerne mener at 50 kroner per kvadratmeter er nok. Begrunnelsen er imidlertid en annen.

- Huset ligger innenfor ”støysonen”. Derfor bør prisen være lavere, mente politikerne.

Denne tomta er på 155 kvadratmeter. Differansen mellom rådmannens forslag og politikernes innstilling utgjør 15.500 kroner.

Formannskapet tar den endelige beslutningen i begge saker.