Hadsel Eiendom har sendt ut pressemelding om ståa for fjoråret. Der går det frem at foretaket gikk med 750.000 kroner i overskudd. Foretaket har driftsansvaret for 150 kommunale utleieboliger.

Foretaket driver også sju enheter tilhørende Hadsel Boligstiftelse. Utleiegraden har vært så høy som hele 96,1 prosent i 2014. Det er ifølge daglig leder Alf-Ole Reinhildtsen nært makspotensialet, og har vært sentralt i forhold til å gi økte driftsinntekter.

- De totale driftsinntektene var 14,7 millioner. Driftsoverskudd ble 750.000 kroner, opplyses det.

Foretaket har styrket sin administrasjon og utvidet sitt virksomhetsområde i løpet av året. Det ble tilsatt boligkonsulent og en prosjektleder. Tilsettingene medfører at Hadsel Eiendom KF (HE) har fått tettere oppfølging av leietakerne, og bedre oppfølging av prosjektene, opplyses det til VOL.

Tiltakene har vært med på å gi økt inntjening, mindre utestående fordringer og ikke minst et bedre tilbud til leietakerne. Behovet for eksternt innleid prosjekteringsbistand er betydelig redusert gjennom ansettelse av egen prosjektleder, forklares det.

Det ble utført mer internt vedlikehold enn budsjettert i 2014, noe som er muliggjort gjennom økte inntekter og betydelige reduksjoner på kostnadssiden.

Eiendomsselskapet har utført en rekke renoveringsprosjekter for Hadsel Kommune og Hurtigrutens Hus i løpet av året.

- Det er dyktige medarbeidere, samt et aktivt og engasjert styre, som føler det kan være meget godt fornøyde med sin innsats i 2014, oppsummerer Alf-Ole Reinholdtsen.