Nordland fylkeskommune har satt klare begrensninger for hvor mye storhandel Sortland skal kunne legge til rette for utenfor sentrumsområdet. I arbeidet med Sortlands byplan, som gjelder frem til 2027, fikk kommunen forhandlet seg frem til fem områder avsatt til storhandel, hvor kun to av de kunne bygges ut. Det gjelder med andre ord å være først til mølla.

Da fylkesrådet i Nordland i forrige uke skulle behandle Coops etablering av byggvareforretning og dagligvarebutikk på Strandskogjordet sør for Sortland, ga de både Sortland kommunes byråkrater og næringsliv bakoversveis. Mens kommunen slett ikke så for seg at Coops planer kunne defineres som et storhandelskonsept, satte fylkeskommunen som forutsetning for å godkjenne planene, at det ble tatt av "kvota" på to områder for storhandel.

Med storhandelkonseptet Biltema allerede under bygging, vil det si at Sortland har brukt opp sin "storhandelkvote” for denne planperioden, som fortsatt varer i 11 år til.

– Trasig sak

Det er noe fylkestingsrepresentant Dagfinn Olsen (Frp) reager sterkt på.

– Det er helt makabert at fylkeskommunen skal blande seg inn i dette. Jeg synes saken er trasig både for næringsliv og kommunen som ønsker å få noe til, sier han til VOL.

Men han er ikke nådig overfor Sortlands ordfører. Han peker på at da fylkeskommunen vedtok ny fylkesplan i 2013, som blant annet innholdt regionale bestemmelser for etablering av kjøpesentre, satt Bjørkmo som samferdselsråd og medlem av fylkesrådet. Olsen mener det var den rødgrønne regjeringa og den daværende politiske ledelsen i fylket, som Bjørkmo var en del av, som sørget for å innføre reglene som nå stopper Sortland i å få sette av flere områder til storhandel.

– Nå får Bjørkmo smake sin egen medisin. Hun får svi for noe hun selv har vært med på å bestemme, sier Olsen.

– Noen av oss var veldig imot dette da reglene ble innført. Frp ønsker å overføre mer makt til lokalt nivå. Det er helt meningsløst at fylkeskommunen skal bestemme slike ting. Det er kommunene selv som vet hvor skoen tykker. De bør selv få avgjøre hva de skal bruke sine arealer til, sier Olsen.

Svarer på kritikken

Når Sortland-ordfører og tidligere fylkesråd Tove Mette Bjørkmo (Ap) blir konfrontert med kritikken, er hun helt klar på at store kjøpesentre ikke har noe utenfor sentrum å gjøre, og mener dette vil forringe sentrumsområdet.

Hun mener likevel at hun aldri har vært med på å satt begrensninger på antall områder som kan settes av til storhandel.

– Da jeg satt i fylkesrådet sa vi aldri noe om antall storhandelsområder, bare at vi skulle være restriktive med hensyn til sentrum. Det mener jeg fortsatt. Men å sette slike begrensninger som er gjort her, og å definere det som skal bygges på Strandskogjordet som storhandel, det er en tolkning jeg er uenig i, sier hun til VOL.

– Burde brukt mer tid

Hun retter noe av kritikken tilbake igjen til daværende politisk ledelse i Sortland.

– Før byplanen ble vedtatt pågikk det forhandlinger mellom daværende ordfører (Grete Ellingsen fra Høyre red.anm.) og fylkesrådet om antall storhandelsområder utenfor sentrum. Da landet man på to. Jeg tror Sortland kommune burde brukt mer tid på å forhandle med Nordland fylkeskommune før man vedtok byplanen, sier Bjørkmo.

- Vi har nå en jobb å gjøre i å overbevise Nordland fylkeskommune om at Sortland er et større handelssted enn det de klarer å se. Dette var også noe jeg påpekte da jeg satt i fylkesrådet, hevder Bjørkmo.

Fylkeskommunen vil se på det

Bjørkmo har denne uka vært i dialog med fylkesråd Ingelin Noresjø (KrF), som har hatt Strandskogjord-saken på sitt bord.

– Hun har sagt at dersom vi mener fylkesrådet har definert Coops etablering på Strandskogjordet helt feil, så vil de se på det en gang til. Vi har avtalt at vi skal møtes, og vi jobber for fullt for å få gjort noe med dette, sier Bjørkmo.

Når formannskapet i Sortland møtes neste uke, vil de trolig vedta at kommunen påklager den delen av vedtaket som omhandler storhandel.