Den unge sjåførlærlingen ble først frifunnet i tingretten, så dømt i lagmannsretten. Nå har Høysterett avgjort saken, og konkludert med at dommen blir stående.

I mars i 2016 omkom Martine Heika (52) da bilen hun satt i traff et vogntog på E8 ved Hundbergan i Troms. En ung, kvinnelig vogntogsjåfør fra Sortland ble tiltalt for blant annet uaktsomt drap, og måtte møte i Nord-Troms tingrett i starten av mai 2017. Her ble hun frifunnet.

500.000 kroner i oppreisning

9. februar i år ble hun imidlertid dømt etter tiltale i Frostating lagmannsrett til 90 dagers fengsel. Hun fikk også kjøreforbud i tre år og måtte betale oppreisning til etterlatte etter Hilde Martine Heika (52) som omkom.

Sjåførlærlingen anket saken til Høysterett, som konkluderer med at anken ikke fører frem. Hun er dømt til å betale 500.000 kroner i oppreisning, og innsamlingaksjonen på Spleis har dette beløpet som mål.

Nå er man kommet over halvveis, med 259.760 kroner så langt. Det er Per Aslak Luuso som har tatt initiativ til innsamlingen til støtte for sjåførlærlingen.

Over tusen givere

– Vi er mange i transport bransjen som er veldig provosert over dommen, skriver han på Spleis.

Luuso synes det er utrolig at en lærling må stå til ansvar alene mens både opplæringskontor og transportbedriften går fri.

– Hvem tør å bli lærling i transport bransjen når man kan ende opp som en gjeldslave i starten av livet? Vi i sjåfør-gruppa Jompa’s Truckers Club ønsker å hjelpe lærlingen, skriver han.

Spleisen fortsetter i 205 dager til, og så langt har det vært 1190 givere i spleisen.