Støttet å øke elevtallet mot direktørens anbefaling

foto