Utrykningspolitiet gjennomførte en promillekontroll på Sortland ved Selnes. 65 sjåfører ble kontrollert. Politiet skriver på X at kontrollen gikk bra og ingen hadde promille.